Przemysław Szynfeld
Teknik Denetçi


  • Kalite kontrolünde – kaynakların tahribatlı ve tahribatsız olan muayenelerinde uzun yıllara dayanan tecrübe
  • PN-EN ISO 9712:2012 uyarınca sertifikalı NDT(tahribatsız muayene) müfettiş
  • Çelik yapılarda kaynakların muayenesi alanında sertifika –görsel muayene VT‑2, manyetik parçacıkla muayene MT‑2, penetrant muayene PT-2 (c, f, w, wp, t, PW, PE, PED sektörleri), ultrasonik muayene UT‑2 (c, f, w, wp, t, PW, PE, PED sektörleri) IBUS-TD / ZBM ULTRA metodu Wrocław (t, PE, PED sektörleri)
  • Boru hattı basınç sistemlerinin, türbin ile ilgili alt montajların ve güç kazanlarının bağlantı parçalarının NDT kabulünde deneyim
  • Yolcu treni yapım projelerinde demiryolu endüstrisinin alüminyum bölümünde birkaç yıllık deneyim
Menü