W celu wsparcia naszego międzynarodowego zespołu audytorskiego (audyt techniczny) poszukujemy  inspektora kontroli jakości z uprawnieniami w zakresie przeprowadzania badań NDT.

Kandydaci powinni posiadać następujące kwalifikacje:

Wykształcenie:
Inżynier / technik (min. 15 lat praktycznego doświadczenia) o kierunku: budowa maszyn / technologia produkcji / spawalnictwo


Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w wykonywaniu badań metodami nieniszczącymi (VT, PT, MT, UT)
 • posiadanie aktualnego certyfikatu zgodnie z PN-EN ISO 9712 w zakresie badań wizualnych VT, ultradźwiękowych UT, magnetyczno – proszkowych MT lub penetracyjnych PT
 • doświadczenie w dziale kontroli jakości w zakładach konstrukcji stalowych lub budowy maszyn
 • doświadczenie w badaniu i dokumentowaniu jakości
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (mikrometr, średnicówka, profilometr)
 • znajomość procesu spawania, obróbki mechanicznej, obróbki cieplnej
 • znajomość badań niszczących
 • umiejętność pracy z normami i ich interpretacja
 • gotowość do podejmowania podróży służbowych, częściowych pobytów za granicą
 • prawo jazdy kat. B
 • paszport

Atutem będzie:

 • silna osobowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • duża elastyczność
 • duża siła przebicia
 • doświadczenie w pracy poza granicami kraju
 • dobry kontakt z ludźmi
 • znajomość maszyn przemysłu wydobywczego
 • zmysł dyplomatyczny w kontaktach z osobami różnych narodowości i kultur
 • znajomość jednego z języków obcych: rosyjski / angielski / niemiecki
Menu