Adrian Ochocki
Audytor Techniczny / Konstruktor


  • Długoletnie doświadczenie w zakresie projektowania i nadzorowania produkcji sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych
  • Certyfikowany inspektor NDT wg PN-EN ISO 9712:2012
  • Certyfikat z zakresu badań stalowych konstrukcji spawanych – badania wizualne VT‑2, badania magnetyczno-proszkowe MT‑2 i badania ultradźwiękowe UT‑2 oraz PAUT-2 (sektory c, f, w, wp, t, PW, PE, PED)
  • Konstruktor, specjalista ds. konstrukcji obudowy zmechanizowanej (Tagor S.A.)
Menu