Damian Behra
Dyrektor Techniczny


  • Długoletnie doświadczenie w zakresie kontroli jakości, spektroskopii emisyjnej oraz technologii oceny i odbioru połączeń spawanych wg technologii Struers
  • Certyfikowany Inspektor IWI-C
  • Certyfikowany inspektor NDT wg PN-EN ISO 9712:2012
  • Certyfikat z zakresu badań stalowych konstrukcji spawanych – badania wizualne VT‑2, badania magnetyczno-proszkowe MT‑2 i badania ultradźwiękowe UT‑2 oraz PAUT-2 (sektory c, f, w, wp, t, PW, PE, PED)
  • Specjalista ds. przenośników zgrzebłowych, taśmowych, kubełkowych (Ryfama S.A., Kopex S.A., Patentus S.A.)
Menu