Marcin Weczerek
Audytor Techniczny


  • Długoletnie doświadczenie w zakresie kontroli jakości, badaniach nieniszczących oraz niszczących spoin
  • Certyfikowany inspektor NDT wg PN-EN ISO 9712:2012
  • Certyfikat z zakresu badań stalowych konstrukcji spawanych – badania wizualne VT‑2, badania magnetyczno-proszkowe MT‑2 i badania ultradźwiękowe UT‑2 (sektory c, f, w, wp, t, PW, PE, PED)
  • Audytor systemów ISO 9001 oraz ISO 14001
  • Specjalista ds. przenośników zgrzebłowych oraz taśmowych (Ryfama S.A., Kopex S.A., Famur S.A.)
Menu