Przemysław Szynfeld
Audytor Techniczny


  • Długoletnie doświadczenie w zakresie kontroli jakości – badania niszczące oraz nieniszczące spoin
  • Certyfikowany inspektor NDT wg PN-EN ISO 9712:2012
  • Certyfikat z zakresu badań stalowych konstrukcji spawanych – badania wizualne VT‑2, badania magnetyczno-proszkowe MT‑2, badania penetracyjne PT-2 (sektory c, f, w, wp, t, PW, PE, PED), badania ultradźwiękowe UT‑2 (sektory c, f, w, wp, t, PW, PE, PED) i metoda IBUS-TD / ZBM ULTRA Wrocław (sektory t, PE, PED)
  • Doświadczenie w odbiorach NDT systemów ciśnieniowych rurociągów, podzespołów powiązanych z Turbiną oraz armaturą Kotłów Energetycznych
  • Kilkuletnie doświadczenie w branży kolejowej przy projektach budowy pociągów pasażerskich w sekcji aluminium
Menu