Zbigniew Kaczor
Audytor Techniczny


  • Długoletnie doświadczenie w górnictwie podziemnym węgla kamiennego
  • Certyfikowany inspektor NDT wg PN-EN ISO 9712:2012
  • Certyfikat z zakresu badań stalowych konstrukcji spawanych – badania wizualne VT‑2, badania magnetyczno-proszkowe MT‑2 i badania ultradźwiękowe UT‑2 (sektory c, f, w, wp, t, PW, PE, PED)
  • Inżynier górnik, specjalista w zakresie podziemnego budownictwa górniczego i przewietrzania kopalń
Menu