Nasze audyty

Projekt Kopalnia Uvalnaya (Rosja)
Nowoczesny kompleks ścianowy


 • długość ściany 215 m
 • 115 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej z osprzętem hydraulicznym, o podziałce 1,75 m i zakresie wysokości 1,4 – 2,8 m
 • 12 sztuk końcowych sekcji obudów zmechanizowanych z zasilaniem hydraulicznym
 • pilotowy system sterowania
 • ścianowy przenośnik zgrzebłowy
 • podścianowy przenośnik zgrzebłowy
 • kruszarka
 • stacja najazdowa
 • kombajn

Projekt Kolmar (Rosja)
Nowoczesny kompleks ścianowy


 • długość ściany 300 m
 • 165 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej z osprzętem hydraulicznym, o podziałce 1,75 m i zakresie wysokości 1,2 – 2,8 / 3,3 m
 • 10 sztuk końcowych sekcji obudów zmechanizowanych z zasilaniem hydraulicznym
 • elektrohydrauliczny system sterowania
 • ścianowy przenośnik zgrzebłowy
 • podścianowy przenośnik zgrzebłowy
 • kruszarka
 • stacja najazdowa

Projekt Kopalnia Kostromovskaya (Rosja)
Stacja najazdowa, kruszarka do dużych obciążeń, składniki taśmy


Menu