W ramach realizowanego kontraktu dla kopalni OOO „UK Anżerskaja-Jużnaja” zakończyliśmy testy kompatybilności. Kolejnym etapem są badania prototypów sekcji w niezależnym laboratorium, których pozytywne wyniki potwierdzą poprawność założeń konstrukcyjnych.

Menu