Śpieszymy z informacją, iż w dniach 25-29.05.2018 odbył się test ruchowy, produkowanych pod naszą kontrolą, elementów kompleksu ścianowego w tym: sekcji obudowy zmechanizowanej sekcji ścianowej oraz przenośników ścianowego i podścianowego. Test zakończył się pozytywnym odbiorem klienta końcowego. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć na tak ważnym etapie, a nasza praca została odebrana pozytywnie.

Menu