Najwyższa jakość świadczonych usług.
W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz o zadowolenie naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zakres działalności objęty niniejszym certyfikatem to: świadczenie usług w zakresie: wykonywania badań, kontroli jakości oraz audytów technicznych.

Poprzez Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zobowiązujemy się do stałego nadzoru i doskonalenia prowadzonych przez nas procesów i działań. Certyfikat ISO jest to gwarancja najwyższej jakości procesów zarządzania.

Wyrazem troski o Klienta i jego potrzeby jest również przyjęta przez Zarząd „Polityka Systemu Zarządzania Jakością firmy Technical Audit”, która określa kierunki działania oraz cele, jakie osiągnęliśmy i do których dążymy.

Menu