Mirosław Papierniok
Prezes Zarządu (CEO)


  • Długoletnie doświadczenie w górnictwie podziemnym węgla kamiennego
  • 20 lat doświadczenia w zarządzaniu
  • Nadsztygar KWK Wieczorek
  • Główny Inżynier ds. Sprzedaży Wichary Technologies
  • Certyfikowany audytor (System Zarządzania Jakością ISO 9001)
Menu