Oferujemy usługi audytu technicznego wykonywane przez wysoko wykwalifikowanych i certyfikowanych audytorów (inspektorów), którzy dbają o najwyższą jakość produktu i właściwe relacje między klientem, a producentem (dostawcą) sprzętu.

Zakres naszych usług:

Wykonujemy kompleksowy przegląd projektu, kontrolując w szczególności:

Technologię spawania konstrukcji stalowych

Procesy spawalnicze

Obliczenia MES

Sprawdzamy i oceniamy materiał wykorzystywany do produkcji w ramach danego projektu

Oceniamy zakłady produkcyjne pod względem:

Obiektów wykorzystywanych w procesie produkcji

Jakości produktów

Zdolności produkcyjnych

Polityki działu kontroli jakości

Zaangażowania personelu w utrzymaniu jakości produkcji i / lub kontroli jakości

Monitorujemy zgodność procesu produkcji z harmonogramem produkcji

Wykonujemy kontrole jakości podczas procesu produkcyjnego zgodnie z danym projektem dla:

Stali wysokowytrzymałościowej (Zmechanizowana Obudowa Ścianowa)

Stojaków hydraulicznych

Innych urządzeń hydraulicznych

Przekładni

Przenośników zgrzebłowych

Innego sprzętu górniczego

Wykonujemy badania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, spełniające jego standardy, tj.:

Pomiary grubości powłok ochronnych (po chromowaniu, malowaniu)

Pomiary twardości po obróbce cieplnej

Pomiary chropowatości powłok ochronnych (po chromowaniu)

Kontrolę spoin metodami VT, MT, UT, RT

Przeprowadzamy testy w niezależnym laboratorium badawczym i próby obciążenia na stanowisku badań prototypów sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej, a także testy zgodności oraz testy kompatybilności (mini-face) urządzeń kompleksu ścianowego.

Sporządzamy ekspertyzę w okresie gwarancyjnym.

Nasi specjaliści posiadają odpowiednie certyfikaty oraz doświadczenie w praktycznym stosowaniu norm europejskich, rosyjskich (GOST) i innych.

Podsumowując, świadczymy kompleksowe usługi od wykonania przeglądu projektu aż do ekspertyzy w okresie gwarancyjnym.

Zapewniając bezstronność i profesjonalizm firma Technical Audit w trosce o swoich klientów dostarcza usługi kontroli jakości o najwyższej skuteczności.

Dzięki przeprowadzonym audytom oraz systemowi raportowania zostaje osiągnięty oczekiwany poziom jakości w realizacji projektów oraz dotrzymany termin pierwotnego czasu realizacji zamówienia.

W ramach naszej kontroli wytworzone urządzenia / systemy osiągają wymaganą jakość i okres użytkowania.

Menu